Home Tags Lan hoàng nhạn

Tag: lan hoàng nhạn

LAN HOÀNG THẢO LONG NHÃN – Dendrobium Fimbriatum

Lan Hoàng Thảo Long Nhãn có tên khoa học là Dendrobium Fimbriatum. Lan Hoàng Thảo Long Nhãn phân bố khá rộng ở nước ta...

Lan Hoàng Nhạn đặc điểm cách trồng và chăm sóc

Lan Hoàng Nhạn có tên khoa học là Aerides Odorata X Houlletiana. Lan hoàng nhạn phân bố khá nhiều ở rừng Việt Nam và...

Bài viết mới