Home Tags Lan hài cảnh

Tag: lan hài cảnh

Lan hài xuân cảnh – Paphiopedilum canhii

Lan Hài Xuân Cảnh – Paphiopedilum canhii là loài lan Hài đặc hữu của Việt Nam. Đây là loài lan hài có kích thước...

Bài viết mới