Home Tags Lan phi điệp 5 cánh trắng dột biến

Tag: lan phi điệp 5 cánh trắng dột biến

Nguồn gốc lan phi điệp 5 cánh trắng Thảo Nguyên đột...

5ct Thảo Nguyên 2 là một cây lan phi điệp 5 cánh trắng đột biến có nguồn gốc tại Gia Lai. Đây là cây...

Bài viết mới