Home Tags Lan giáng thu

Tag: lan giáng thu

LAN TIỂU HOÀNG ĐỎ – Aerides Rubescens

Lan tiểu hoàng đỏ có tên khoa học là Aerides rubescens. Ngoài tên Lan tiểu hoàng đỏ ra chúng còn được gọi là lan...

Bài viết mới