Home Tags Cytokinin

Tag: Cytokinin

Auxin, Cytokinin là chất gì và sử dụng cho lan thế...

Trong tự nhiên, cây phong lan tự tổng hợp được các chất auxin và cytokinin để tự kích thích quá trình sinh trưởng. Hiện...

Bài viết mới