Đã xác minh “thương vụ” bán lan đột biến hơn 31...

0
Kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy không có "thương vụ" chuyển nhượng vài chậu lan đột biến với giá...