Nội dung các điều khoản và điều kiện sử dụng website

Các điều khoản sử dụng

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện một số hành động sau mà không báo trước:

1. Hạn chế, tạm ngưng hoặc chặn truy cập.

2. Thay đổi, tạm ngưng, hoặc hủy bỏ các dịch vụ trên trang web.

3. Từ chối, di chuyển, gỡ bỏ các nội dung mà bạn đưa lên vì bất cứ lý do gì.

4. Di chuyển, gỡ bỏ các nội dung được cung cấp trên trang web.

5. Không kích hoạt hoặc xóa tài khoản và các thông tin liên quan.

Nội dung trên website

Các nội dung trên trang web được biên tập và là nội dung tổng hợp từ kinh nghiệm thực tiễn. Mọi hành vi sao chép cần ghi rõ đường dẫn link nguồn bài viết và được sự đồng ý của chúng tôi.

Trên trang web có thể chứa link của các đối tác và điều khoản sử dụng khi bạn ghé thăm các website đó được quy định bởi website đối tác.

Trên trang web có thể đặt quảng cáo hoặc các liên kết được tài trợ.

Các quyền riêng tư được quy định tại mục Privacy policies trên wesbite và bạn có thể đọc dễ dàng.

Khi sử dụng website bạn đồng ý rằng

1. Không vi phạm các quyền của người khác.

2. Không đưa lên các bình luận, nội dung, email, spam và các hành động không phù hợp khác.

3. Phân tán các file chứa mã độc, virus, … làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người khác.

4. Sử dụng website để vi phạm các quyền của người khác và vi phạm pháp luật.

5. Thu thập thông tin của người dùng trên website.

6. Làm ảnh hưởng đến trang web, tốc độ đường truyền và các dịch vụ khác.

7. Thực hiện các hoạt động phi pháp.

Các điều khoản sử dụng có thể thay đổi mà không báo trước.