Home Tags Hoàng thảo tích tụ

Tag: hoàng thảo tích tụ

Hoàng Thảo Tích Tụ – Dendrobium cumulatum

Hoàng thảo tích tụ ( Dendrobium cumulatum) là một dòng lan khá đẹp. Đặc điểm nhận dạng của Hoàng thảo tích tụ là thân...

Bài viết mới